yayoi


Yayoi Metal Manufacturing Co, LTD< Inquiry >
GuangDong ZhaoQing High Technology Industry Development DaWang-Zone
Tel +86 758 3642 841 FAX +86 758 3643 841
E-mail : information@yayoi3.com